Här finns vi!

Har du frågor om gästhamnen, caféet, catering eller verksamheten i stort?
Kontakta oss gärna!
Tel: 0220 – 430 87
Mobil: 070 – 59 430 87
E-post: info@borgasund.se

Så hittar du hit med bil eller MC:

POSITION
59° 30,4 N, 16° 15,7 E

Från Västerås el Köping – Tag av från E-18 i höjd med Hallstahammar skyltat Sörstafors/Kolbäck. Följ väg 252 genom Kolbäck och Strömsholm mot Borgåsund. Kör över bron i Borgåsund och sväng första grusväg höger över järnvägen. Sväng höger direkt och åk 300 meter längs med järnvägen ner till gästhamnen.

Från Eskilstuna – Följ riksväg 53 mot Kvicksund. Efter Kvicksund sväng vänster mot Strömsholm och in på väg 252. Framme i Borgåsund sväng vänster innan bron över järnvägen. Sväng höger direkt och åk 300 meter längs med järnvägen ner till gästhamnen.