Historia

Borgåsund är Strömsholms Kanals sydligaste utpost. Under lång tid var platsen Mälarens största hamn och Borgåsund växte till ett eget samhälle som med sitt trånga läge än idag påminner om ett bohuslänskt fiskeläge.

Platsen var navet
Besöker du Borgåsunds Gästhamn ska du absolut titta in i Järnmagasinet från 1872. Här finns ett mindre museum över platsens forna dagar, den tid då Borgåsund var navet för en betydande svensk handelsvara, nämligen järnmalm.

Affärer, krogar & apotek
Borgåsund var under 1800-talet nämligen Mälarens största hamn och hit kom fullastade pråmarna från Bergslagen via Strömsholms Kanal. I området kring hamnen uppfördes bostäder för skeppare, hamnarbetare och vågmästaren. Och vid denna tid var Borgåsund ett centrum med såväl fanns affärer, apotek, krogar, fattigstuga och missionshus.

Järnvägen blev vändpunkten
Borgåsunds trånga läge gör att samhället påminner om ett bohuslänskt fiskeläge. Många av platsens äldre byggnaderna är väl bevarade, bland annat Brovaktarstugan från 1861.
När järnvägen mot Eskilstuna skulle dras över sundet fick delar av samhället rivas. I och med järnvägen och dess nya transportmöjligheter minskade kanalens betydelse drastiskt. 1928 beslutade Västerås och Köping att lägga ner sitt engagemang vid hamnen. Idag ägs och förvaltas byggnaderna av Strömsholms Kanalbolag.